"NA ČLOVĚKU ZÁLEŽÍ"
"NEBUĎME LHOSTEJNÍ"
Prez3.jpg

Projekt realizován s podporou EU

Podpořený projekt registrační číslo CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000702 spočívá v podpoře provozu dohledového centra.
V dohledovém centru jsou zaměstnaní i senioři a osoby s handicapem, kteří poskytují podporu a pomoc jiným seniorům či osobám se zdravotním postižením, a to 7 dní v týdnu a 24 hodin denně. 

Podpořený projekt registrační číslo CZ.07.3.58/0.0/0.0/16_041/0000574 spočívá
v zajištění prostor a ve vybudování bezbariérového zázemí pro specializované dohledové centrum.

 

Prez4.jpg
PODPORA

DŮSTOJNÉHO STÁŘÍ

Kontaktujte nás

800 124 111

Kontaktní formulář

Výborně! Zpráva byla přijata.