top of page

Заява про обробку персональних даних
Захист персональних даних наших клієнтів є нашим головним пріоритетом. Ми склали заяву про обробку персональних даних, щоб надати вам інформацію про те, як і чому обробляються ваші персональні дані, а також повідомити вам про ваші права та спосіб їх реалізації.
Персональні дані — це будь-яка інформація, що стосується ідентифікованої фізичної особи, особливо вас, наших клієнтів, персональні дані яких ми обробляємо.

Ми обробляємо ваші персональні дані на підставі юридичних зобов’язань і в обсязі, порядку та протягом періоду, визначеного законом.

Наступна інформація відповідно до положень статті 13 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і про вільне переміщення такі дані та про скасування Директиви 95/46/ (надалі іменується як «Регламент» або «GDPR»), а також відповідно до відповідних правових норм Чеської Республіки, надати вам огляд обробки персональних даних. постачальником професійних соціальних консультацій та соціальної реабілітації, яким є Chytrá Péče s.r.o., юридична адреса Opatovická 1314/9, 110 00 Prague 1, зареєстрована в Міському суді в Празі за №. гриф У 1038 (далі «Провайдер» або «Адміністратор»)
 
Хто є контролером ваших персональних даних і які їхні контактні дані?
Chytrá Péče s.r.o., зареєстрований офіс Opatovická 1314/9, 110 00 Prague 1, ID: 27927946, тел 800,400,410.
, електронна адреса:vase@chytrapece.cz, як адміністратор персональних даних, виходячи із зобов’язань, наданих законом під час обробки персональних даних, поважає право на захист приватного та особистого життя суб’єкта даних
 
Яка мета та правова основа обробки ваших персональних даних?
Адміністратор збирає та обробляє персональні дані суб’єктів з метою та з метою виконання договору або укладеної усної угоди про надання соціальних послуг Професійне соціальне консультування та соціальна реабілітація (далі також «Договір»), з метою виконання юридичного зобов’язання, що випливає, зокрема, з відповідних положень Закону № 108/2006 Зб. на соціальні послуги, надалі через законний інтерес Адміністратора з метою зберігання персональних даних після закінчення договірних відносин. Адміністратор насамперед використовує законні права для обробки персональних даних для виконання юридичних зобов’язань, для виконання договірних зобов’язань або для їх укладення, а також в інтересах своїх законних інтересів. Він незначно використовує інші юридичні назви, такі як згода на обробку персональних даних, надану суб’єктом даних, для можливого вирішення раптової кризової ситуації та для управління системами та послугами соціального захисту.
Найпоширенішими правовими підставами (назвами) обробки персональних даних згідно з Регламентом є:
● необхідність обробки для виконання юридичного зобов'язання, яке поширюється на Контролера;
● необхідність обробки для виконання Контракту, стороною якого є суб’єкт даних, або для виконання заходів, вжитих до укладення договору на вимогу цього суб’єкта даних;
● необхідність обробки для цілей надання соціальних послуг або управління системами та послугами соціального догляду;
● якщо обробка ґрунтується на законних інтересах Адміністратора, це обробка з метою ведення можливого майбутнього судового спору чи скарги; 
● інформація про обробку персональних даних, надана суб’єктом даних.

 

Які особисті дані ми збираємо?
У рамках діяльності нашого сервісу обробляються такі ваші персональні дані, які ви особисто повідомляєте нам: 
Ідентифікаційні дані, ім'я, прізвище, дата народження, звання, національність.
Контактна інформація, адреса проживання (з номером поверху та місцем розташування квартири), електронна адреса, номер телефону, e-mail.
Інформація про сім'ю, членів сім'ї та опікунів чи довірених осіб: ім'я, прізвище, номер телефону, e-mail.
Інші дані, отримані в рамках договірної діяльності згідно з відповідними правовими нормами.
Записи аудіозаписів телефонних розмов, SMS та електронної пошти.
Дані про стан здоров'я та фізичний стан в рамках соціального опитування.
Інші дані, які суб’єкт даних передає постачальнику або які збирає постачальник під час надання послуги та які є та/або можуть бути необхідними постачальнику для належного надання послуги.
Інші конкретні дані, які ви надаєте нам самостійно як частину вашої скарги, заперечень, пропозицій, запитань або навіть запиту на інформацію.

 

Які персональні дані ми обробляємо автоматично?
Коли ви відвідуєте наш веб-сайт, ми можемо збирати певну інформацію про вас, таку як ваша IP-адреса, дата та час відвідування нашого веб-сайту, інформація про ваш інтернет-браузер, операційну систему або налаштування мови. Ми також можемо обробляти інформацію про вашу поведінку на нашому веб-сайті, тобто які посилання на нашому веб-сайті ви відвідуєте та які товари вам показуються. Однак інформація про вашу поведінку на веб-сайті знеособлена заради вашої максимальної конфіденційності, і тому навіть ми не можемо призначити її конкретному користувачеві, тобто конкретній особі.
Якщо ви отримуєте доступ до нашого веб-сайту з мобільного телефону чи подібного пристрою або через одну з наших мобільних програм, ми також можемо обробляти інформацію про ваш мобільний пристрій (дані про ваш мобільний телефон, будь-які записи про збої програм тощо).


Мета, причина та тривалість обробки:
Обробка необхідна для виконання юридичного зобов’язання, яке стосується контролера (ідентифікаційні дані, контактні дані); з метою ведення порядку денного звітності згідно із Законом № 563/1991 Зб., про бухгалтерський облік, надання соціальних послуг згідно із Законом № 108/2006 Зб., про соціальні послуги; Тривалість обробки: протягом терміну дії Договору.
Обробка необхідна для виконання Контракту, стороною якого є суб’єкт даних, або обробка необхідна в рамках переговорів, спрямованих на укладення Контракту (ідентифікаційні дані, адреса проживання, дані про сім’ю, родину членів, представникдіти, опікуни, дані про стан здоров'я заявника); з метою надання соціальних послуг та управління системами та послугами соціального догляду відповідно до Закону № 108/2006 Зб. про соціальні послуги; Тривалість обробки: протягом терміну дії Договору.
Суб’єкт даних дав згоду на обробку своїх персональних даних (контактні дані, запис розмов, листування); у зв’язку з необхідністю управління системами та послугами соціального догляду, надання допомоги в кризовій ситуації, забезпечення особистих справ; Тривалість обробки: протягом дії договору

Після розірвання Договору про надання соціальних послуг Chytrá Péče s.r.o. зберігається Адміністратором через законний інтерес для можливих спорів або скарг протягом п'яти років з моменту розірвання договору або припинення співпраці на підставі усної домовленості. Після закінчення цього терміну персональні дані знищуються. Так само, як персональні дані зберігаються в цифровому вигляді. Бухгалтерські документи зберігаються протягом десяти років після закінчення звітного періоду, якого вони стосуються.
 
Запис телефонних розмов
Запис телефонної розмови є персональними даними в розумінні статті 4 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради та Закону № 110/2019 Зб. Вхідні дзвінки на лінії соціальних служб Chytrá Péče s.r.o., записуються.
Метою фіксації вхідних дзвінків є захист прав та інтересів клієнта та третіх осіб, особливо при вирішенні питань, наданні інформації, документуванні процесу вирішення несприятливої соціальної ситуації в рамках надання соціальної послуги «Профсоціальне консультування». » та «Соціальна реабілітація», а також інциденти з безпекою та для оцінки потенційних скарг і претензій.  Обробка цих персональних даних є законною відповідно до статті 6 абзацу 1) лист f) Регулювання, оскільки обробка необхідна для цілей законних інтересів адміністратора або третьої сторони.

Як довго зберігаються журнали викликів?
Цифровий записуючий пристрій підключено безперервно 24 години на добу. Дзвінок не транслюється в прямому ефірі. Запис автоматично зберігається в безпечному сховищі даних. Термін зберігання облікових записів становить протягом строку надання соціальної послуги та 90 днів з дня припинення надання соціальної послуги. Після цього запис видаляється, якщо немає юридичної причини або, наприклад, запиту поліції Чеської Республіки, що вимагає їх подальшого зберігання.
 
Кому передаються персональні дані?
Ваші персональні дані не передаються в інші країни ЄС або треті країни. Контролер передаватиме персональні дані органам державного управління Чеської Республіки лише на підставі виконання своїх юридичних зобов’язань, на підставі належним чином поданого та обґрунтованого відповідно до відповідних норм запиту чи запрошення.
 
Які ваші права щодо захисту ваших персональних даних?
Подібно до того, як Адміністратор має права та обов’язки під час обробки ваших персональних даних, ви, як суб’єкт даних, також маєте права, визначені правовими нормами щодо захисту персональних даних, а саме:
а) право на доступ до персональних даних– Ви можете надіслати запит до Менеджера даних за допомогою вказаної вище електронної пошти, щоб отримати інформацію про те, чи Менеджер даних обробляє ваші персональні дані. Якщо Адміністратор обробляє ваші дані, ви маєте право дізнатися наступну інформацію: мета обробки, категорія персональних даних, одержувач персональних даних, термін зберігання персональних даних та інше.
б) право на ремонт– ви можете звернутися до Контролера даних, якщо він обробляє ваші персональні дані неточно або неправильно
в) право на стирання– ви можете звернутися до Адміністратора даних, якщо вважаєте обробку ваших персональних даних незаконною
г) право на обмеження обробки– Ви можете попросити Контролера даних вимкнути вибрані особисті дані
д) право на заперечення проти обробки– Контролер даних не продовжуватиме обробляти ваші персональні дані, якщо не буде доведено серйозні правові підстави для обробки, які переважають ваші інтереси чи права та свободи, або для визначення, здійснення чи захисту правових вимог
f) право подати скаргу до наглядового органу Управління захисту персональних даних– у випадках, коли ви вважаєте, що обробка ваших персональних даних порушує загальну норму GDPR
ж) право відкликати згоду– ви маєте право в будь-який час відкликати свою згоду, надану Контролеру даних на обробку ваших персональних даних, при цьому це відкликання жодним чином не впливає на законність обробки персональних даних до цього відкликання.

Ви можете скористатися своїми правами, звернувшись до нас за електронною адресою vase@chytrapece.cz.
 

bottom of page